OTOJET

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Otojet Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket” veya “Otojet”) en önemli öncelikleri arasındadır.

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda Otojet internet sitesi veya “OTOJET - Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağı” adlı mobil uygulaması da dâhil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilere yönelik sizleri aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.


1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEP

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız sırasında aşağıda detaylı şekilde açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4 üncü maddesinde temel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

1.1 Otojet Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması Durumunda

1.1.1 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

- Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi,
- Mobil uygulama üzerinden mobil ödeme yapabilmenizi sağlamak,
- Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi,
- İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak.

1.1.2 Kişisel Verileriniz

- Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi,
- Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)
- İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
- Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
- Plaka Bilgisi
- Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
- Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
- Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

1.1.3 Hukuki Sebepler

- Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

1.2 Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

1.2.1 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

- Üyelik işlemlerinin (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme) gerçekleştirilmesi,
- Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması,
- İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması.

1.2.2 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

- İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre bilgileri)
- İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

1.2.3 Hukuki Sebepler

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

1.3 Kullanıcı Desteği Sağlanması

1.3.1 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

- Taleplerinizin alınması, sonuçlandırılması, gerekli desteğin sağlanması,
- Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması.

1.3.2 Kişisel Verileriniz

- Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)
- İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
- Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep Veya Şikâyetleri, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
- Plaka Bilgisi

1.3.3 Hukuki Sebepler

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
- Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

1.4 Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

1.4.1 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

- Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması,
- Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
- Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

1.4.2 Kişisel Verileriniz

- Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
- İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
- Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
- Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
- Plaka Bilgisi

1.4.3 Hukuki Sebepler

- Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

1.5 Hukuki Süreçlerin Yürütümü

1.5.1 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

- Hukuki süreçlere konu olması durumunda takibi ve gerekli bilgilerin sunumu.

1.5.2 Kişisel Verileriniz

- Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)
- İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
- Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri)
- Plaka Bilgisi

1.5.3 Hukuki Sebepler

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2. AÇIK RIZANIZ DOĞRULTUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

2.1 Pazarlama Faaliyetleri

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda üzere kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

2.2 Lokasyon Verilerinin İşlenmesi

Otojet Mobil uygulama üzerinden lokasyon verilerinizin işlenmesine onay vermeniz durumunda anlık lokasyon bilginiz size en yakın elektrikli araç şark istasyonunu açılacak haritadan görebilmeniz amaçlı işlenmektedir. Lokasyon herhangi bir sistemde kayıt edilmemekte ve takip edilmemektedir. Anlık yalnızca bulunduğunuz konuma göre gösterim yapılmaktadır.

Otojet Mobil uygulamasının konum servislerinize erişimini istediğiniz herhangi bir vakitte kaldırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan konum servislerine erişimine ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

2.3 Mobil Uygulama Bildirimleri

Otojet Mobil uygulaması üzerinden bildirimlere onay vermeniz halinde şarj işlemleri, hesap durumu, işlemlerinin ödeme durumları, Otojet istasyon ağı hakkındaki gelişmeler ve güncel kampanyalar hakkında bildirim alabilmeniz amaçlı Otojet Mobil uygulamasının yüklü olduğu cihazınız üzerinden bildirimler almaya başlayacaksınız. Bildirimleri almayı istediğiniz herhangi bir vakitte kapatma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan bildirimlere ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda Otojet Mobil Uygulama ve Çağrı Merkezi vasıtaları ile elde edilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

Aktarılma Amacı

- Mobil uygulama üyeliğiniz olması durumunda bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma - konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz,
- Çağrı merkezi kanalı ile taleplerinizin sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz,
- Tarafınıza ileti gönderilmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz,
- Kart saklama hizmeti alınan tedarikçilerimiz,
- Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız.

Aktarılan Kişisel Verileriniz

- Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN),
- İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)
- Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)
- Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)
- Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)
- Plaka Bilgisi
- Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Hukuki Sebepler

- Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

5. ANALİTİK VERİ SAĞLAYICILAR

Sizlere sunmuş olduğumuz Otojet Mobil Uygulama hizmeti kapsamında 3. parti web analiz sağlayıcıları ile çalışabilmekteyiz. Bu doğrultuda ilgili 3. Parti web analiz sağlayıcıları cookie (çerez) veya tagler gibi teknolojilerden aşağıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda faydalanmaktadır;

- Mobil uygulama performans ölçümleri ve takılma/ kilitlenme raporları,
- Yazılım güncelleme süreçlerinin uzaktan kontrol edilmesi,

Bu belirtilen amaçlara ulaşabilmek adına sizlerin IP adresleri, çerezleri ve diğer mobil cihazlar için tanımlayıcı bilgiler toplanabilecektir (ör. Android Reklam Tanımlayıcı veya IOS Reklam Tanımlayıcı vb.)

Ayrıca onayınız olması durumunda çerez ve/veya mobil cihaz tanımlama bilgileriniz yukarıda 2.1 Pazarlama Faaliyetleri bölümünde belirtildiği üzere ilgi alanlarınız, beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız uyarınca analiz veya segmentasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ve memnuniyet anketi dâhil olmak üzere size özel diğer pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası yukarıda anılan faaliyetler için geçerli olmayıp yukarıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında ilgili teknolojiler kullanılarak izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlere ilişkin bilgilere www.google.com/policies/privacy/partners/ adresinde yer alan Gizlilik Politikasının “Google ortaklarının internet siteleri veya mobil aplikasyonları üzerinden bilgileri nasıl toplar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

6. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

Posta Adresi : Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi OYAK Dragos Plaza No:10/C İç Kapı No: 82 Kat: 18 34846 Maltepe / İstanbul
E-mail Adresi: otojet.destek@oyakpetrol.com.tr
KEP: otojetenerji@hs03.kep.tr

OTOJET MOBİL UYGULAMASI

HEMEN İNDİR

Otojet Mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek şarj ünitelerinin lokasyonlarını inceleyebilir ve fiyat tarifeleri hakkında bilgi alabilirsiniz.